Az emberi kommunikáció verbális, azaz szavak formájában történik. Azonban egy konkrét találkozáskor az általunk közvetített információnak, és a partnerünkre, hallgatóságunkra gyakorlolt hatásnak csak nagyjából 7%-a az, amit a kimondott szó, a beszédünk hordoz. Körülbelül 38% az érzelmi töltet, vokalitás, ahogyan mondjuk, és 55% a testbeszéd, testtartás, jelenlét, mimika. Sokszor nem vagyunk ennek tudatában, illetve a korszerű kommunikációs eszközök (telefon, számítógép) használata is torzít ezen. A lovak nem szavakkal kommunikálnak, emiatt náluk a másik kettő tényező (érzelmi töltet, motiváltság; testbeszéd, jelenlét) sokkal hangúlyosabb. Ha lovakkal szeretnénk kommunikálni és akaratunkat, szándékunkat vele szemben érvényesíteni, akkor a non-verbális kommunkikációnak ezeket az eszközeit kell igénybe vennünk. Ezek fejlesztése nekünk magunknak is hasznunkra válik.

A közösségi media arra ösztönöz minket, hogy magunkról mindig a lehető legjobb képet sugározzuk mások felé, azt a látszatot keltve, mintha az életünkben minden tökéletes lenne. Azonban ennek a látszatnak a fenntartása önbecsapás. A civilizált ember nem szereti a kudarcot, nem szereti a negatív érzelmeket és úgy mindenestül elutasítja a szenvedést. Amikor csak a kellemes dolgokra koncentrálunk, azokat fogadjuk el, a felszínt kapargatjuk. Mélyére menni a dolgoknak és igazi, valódi tapasztalásokat szerezni, érzéseket átélni csak úgy lehet, ha a negatív dolgokat is befogadjuk, a fájdalmas, számunkra kellemetlen élményeket (pl. hideg, unalom, szomorúság) is átéljük. Ezek a mélységeiben megélt élmények a mi gyökereink, amire az egyensúlyt alapozzuk. Ebből táplálkozva vagyunk képesek – akár egy növény módjára – növekedni.

A lovas foglalkozások segítenek az érzelmek, testérzetek tudatosításában, ezáltal egy teljesebb képet kapunk önmagunkról. Megtanuljuk a dolgokat saját magukban és nem reflexek mentén értékelni, előítéleteinket félretéve és az érzékelést kinyitva kapcsolatba lépni a környezetünkkel és az életünket közvetlenül alakító tényezőkkel. Ezáltal a saját belső egyensúlyunkat is könnyebben megtaláljuk.